Come As You Are In Charge

Utfört 040920

Östergötlands hundenhet, Linköping

Egenskap Bedömning Anteckningar
1. Tillgänglighet Tillgänglig öppen Svarar på kontaktag.
2. Kamplust Stor Pil ner, intensiv,bytesm.
3. Temperament Livlig Uppmärksam, anpassar sig.
4. Skärpa Liten Svarar efter hand.
5. Försvarslust Måttlig Svarar målmedvetet, backar ej.
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Ngt okonc, ngt svårt med passiv.
7. Hårdhet Något vek Visar minnesbild, oft undvik.
8. Dådkraft Måttlig Självständig, tid med de flesta.
9. Skottfasthet Skottfast Naturliga reakt.
Motivering/kommentar
En trevlig och öppen dobermann, har en bra social kamplust och en bra sökmotor. Bra föremålsintresse. Fungerar bra i miljö. Har en viss oro i passivitet. Hunden har en naturlig nyfikenhet.

Lämplig att prövas som polis/väktarhund.