Come As You Are In Charge

Norrköping, 051002

Domare Marianne Hagman, Curt Fagerberg

Mentala egenskaper Bedömning Värdetal
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3
Kamplust, jakt Mycket stor +1
Kamplust, social Liten +1
Temperament Mycket livlig +1
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet +1
Försvarslust Liten +1
Nervkonstitution Relativt nervfast +2
Hårdhet Måttligt hård +3
Dådkraft Stor +2
Skottfashet   Skottfast
Totalpoäng   189 poäng